Log på
Hjem
 

 

BvB (Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse)
Eftersyn af byfornyede ejendomme med støtte. Formidling af byggetekniske erfaringer. Økonomisk støtte til udbedring af byggeskader.
www.BvB.dk

Byggecentrum
Informationscenter for byggebranchen. Specialboghandel indenfor byggeteknisk og byggefaglig litteratur. Kursusudbyder.
www.byggecentrum.dk

Byggeskadefonden
Eftersyn af almene boliger og støttede andelsboliger. Formidling af byggetekniske erfaringer. Økonomisk støtte til udbedring af byggeskader.
www.bsf.dk

DUKO (Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS)
Klassifikation af undertagsmaterialer. Hjælp til at vælge et egnet undertagsmateriale. Oversigt for klassificerede undertagsmaterialer.
www.DUKO.dk

BYG-ERFA (Byggeteknisk Erfaringsformidling)
Byggetekniske vejledninger.
www.byg-erfa.dk

SBi (Statens Byggeforskningsinstitut)
Byggetekniske publikationer, anvisninger og vejledninger.
www.sbi.dk

Teknologisk Institut
Vejledninger og gode råd om byggetekniske forhold.
www.teknologisk.dk

Dansk Standard
Byggetekniske normer og standarder.
www.ds.dk

Murerfagets Oplysningsråd (MURO)
Håndbøger, informationsblade og vejledninger om det murede byggeri.
www.muro.dk

Mur- & tagprodukter
Murværkscentrets og Kalk- og Teglværksforeningens samling af information om mur- og tagprodukter.
www.mur-tag.dk

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
BvB's ressortministerium.
www.mbbl.dk

Træinformation
Anvisninger i anvendelse og opbygning af tagkonstruktioner med tagpap, membranbaner og folier.
www.traeinfo.dk

Træbranchens Oplysningsråd (TOP)
Håndbøger og vejledninger om udførelse af alle former for træbaserede løsninger i byggeriet.
www.top.dk

Viden om byggeri

Portal med søgenøgle
www.videnombyggeri.dk