Log på
Øvrige forhold
 

 

Forsikring

Hvis tagrummet i forbindelse med ombygningen ændrer Bygherren skal tidligt i forløbet sikre sig, at den tagløsning, der er valgt, kan forsikres.

Byggeplads

Byggepladsens indretning skal overvejes nøje, så der bliver færrest mulige gener for beboere, naboer og alle andre, der færdes i området.


Hvis det bliver nødvendigt at placere fx mandskabsskure, affaldscontainere mv. på gaden eller fortovet, skal der indhentes tilladelse fra politi og/eller kommunen.

Totaloverdækning af bygningen giver optimale arbejdsbetingelser, færre følgeskader på bygningen under renoveringen, færre vejrligsdage og bedre håndværksmæssig udførelse.

 

Pulterrum

Hvis pulterrum i tagetagen bliver berørt i forbindelse med tagarbejdet, er det nødvendigt at flytte beboernes ejendele, mens der arbejdes på taget. Det er vigtigt at det bliver planlagt, hvor tingene kan opbevares midlertidigt.

Vær opmærksom på, at der er krav til overfladers brandklassificering - det er blandt andet aktuelt ved synlige undertage. 

Hvis pulterrum bliver nedlagt - fx  tagrummet skal bygges om til bolig- er det nødvendigt at indrette nye pulterrum andre steder.