Log på
Byggeteknik
 

 

Tagfladen er den ydre bygningsdel eller klimaskærm, der er mest udsat for miljøets og vejrets påvirkninger.

Regn og fugt er de største fjender, men også vindbelastning, sne, frost, varme, UV-stråling og luftforureningen har stor indflydelse på tagfladens holdbarhed.

En forudsætning for et robust og holdbart tag, med en lang levetid, er gode solide byggetekniske løsninger, som er baseret på viden om bygningsfysiske forhold, anvendt byggeteknik og materialernes sammensætning og egenskaber.

Afgørende for tagkonstruktionens levetid er, at materialer er valgt ud fra den samlede konstruktion - fx at tagdækning og undertag er valgt ud fra en samlet vurdering. Desuden skal arbejdet være udført håndværksmæssigt korrekt - så dampspærren er tæt, ventilationsforhold i tagkonstruktionen er i orden og gennembrydninger er tætte.

Erfaringer viser, at mange skader opstår omkring inddækninger og gennembrydninger. Jo flere gennembrydninger i en tagflade, jo større er risikoen for skader.

Tagets levetid er desuden afhængig af muligheden for inspektion og vedligeholdelse.

 

DUKO
DUKO (Dansk UndertagsKlassifikationsOrdning) er en uvildig klassifikationsordning af undertagsmaterialer, der gør det lettere at vælge et egnet undertagsmateriale.
Ordningen skal sikre, at undertagsmaterialerne lever op til en række minimumskrav.

Duko opdeler undertagene i fire anvendelsesklasser - lav, middellav, middelhøj og høj. Klasse høj er yderligere inddelt i høj-normal og høj-ekstra. Klasserne stiller forskellige krav til materialerne.

For at sikre en nogenlunde parallel levetid mellem undertag og tagdækning, anbefaler BvB undertage i anvendelsesklasse høj og middelhøj i forbindelse med renoverings- og byggearbejder i den ældre bygningsmasse.
Hvilken anvendelsesklasse der skal vælges, afhænger af hvilket tag undertaget er en del af.

Læs mere om DUKO under afsnittet "Undertag" og på DUKO.dk