Log på
Bygherrens valg
 

 

Ved renovering af en bygnings tag står bygherren over for en række valg, som berører byggeteknik, æstetik, økonomi, myndigheder og bygherrens egen langsigtede planlægning omkring vedligehold og anvendelse af bygningen.

Forhold som det er væsentligt, at både bygherren og rådgiveren forholder sig til, for at tagrenoveringen kan blive en succes.