Log på
En byggesag
 

 

En byggesag er en proces, som består af en række faser. 

Faser som hver især skal godkendes af bygherren.


Programmeringsfase
 Ideoplæg (programoplæg)
 Byggeprogram

Forslagsfase
 Dispositionsforslag
 Projektforslag

Projekteringsfase
 Forprojekt (myndighedsprojekt)
 Hovedprojekt

Udbudsfase
 Licitation / underhåndsbud 
 Kontrahering

Udførelsesfase
 Byggeledelse
 Fagtilsyn  

 Kvalitetsikring / Dokumentation for det udførte 

Afleverings- og garantifase
 Afleveringsforretning
 Drifts- og vedligeholdelsesplan
 1 års gennemgang
 5 års gennemgang

 

Afhængig af byggesagens størrelse og omfang aftaler bygherren og rådgiveren om alle fasernes underpunkter er nødvendige i processen.

Se vejledning i ”Bygherrevejledning 2003” fra Erhvervs- og Boligstyrelsen og ”Tagbolig – vejledning til bygherren” fra GI