Log på
Kvalitetssikring
 

 

Kvalitetssikring af både projektet og selve udførelsen er vigtig for at få et godt resultat.

Kvalitetssikring handler både om at sikre den aftalte kvalitet - og om at kunne dokumentere at arbejdet er udført som aftalt og med de aftalte materialer.

Bygherren skal kende projektets omfang og godkende de enkelte faser. Bygherren skal opstille krav til kvalitetsniveau, sikre at der udarbejdes tilsyns- og kontrolplaner, og forlange af rådgiveren og entreprenøren at de kvalitetssikrer deres ydelser.


Rådgiveren skal udarbejde tilsyns- og kontrolplaner, kvalitetssikre  egne ydelser, rådgive bygherren i overensstemmelse med opstillede kvalitetskrav og føre tilsyn med arbejdet bliver udført som beskrevet i tilsyns- og kontrolplanen.


Håndværkeren skal kvalitetssikre sit eget arbejde, opfylde kontrolplan og overholde eventuelle særlige krav til kvalitetssikringen.

Rådgiverne og entreprenøren skal enten sammen eller hver for sig udarbejde kvalitetssikringsmateriale der dokumenterer hvad der er udført.