Log på
Myndigheder
 

 

Efter Byggeloven skal en ejeren af en ejendom holde sin bygning i forsvarlig stand, så den ikke frembyder fare for ejendommens beboere og andre. Endvidere skal bygningen holdes i en under hensyn til beliggenheden "sømmelig stand".

Bygningsreglementet (BR08) stiller en række krav til taget, hvad angår materialer, tæthed over for fugt, skadelig kondens, taghældning og afledning af tagvand.

Inden projekteringen af en tagrenovering bør bygherren eller rådgiveren kontakte kommunen. Det skal ske for at få den nødvendige viden om eventuelle lokalplaner, byplanvedtægter, kommuneplaner, særlig facadecensur, servitutter m.m. Der vil ofte være regler for taghældninger, tagmaterialer, anvendelse af tagrummet, bevaring af skorstene og for bebyggelsesprocenten på matriklen eller i området.

Hvis tagmaterialet og bygningens udtryk ændres eller tagrummet inddrages til beboelse, skal der søges om tilladelse hos kommunen efter bygningsreglementet. Almindelig vedligeholdelse kræver normalt ingen tilladelse.

Hvis bygningen er fredet, skal Kulturarvsstyrelsen altid kontaktes. Det skal ske både ved udskiftning af taget og ved en eventuel ændring af tagfladens og bygningens udseende.