Log på
Tilstandsvurdering
 

 

Som noget af det første bør omfanget af tagrenoveringen fastlægges. En gennemgang af taget og en registrering af konstruktioner, tagflader, kviste, tagrender, nedløbsrør mv. er nødvendig for at vurdere renoveringens omfang.

Hvis bygherren overvejer at indrette et uudnyttet tagrum til bolig eller andre formål, bør tagkonstruktionens egnethed også vurderes.

Hvis der er tegn på eller mistanke om, at vand trænger ind i tagkonstruktionen, bør ejeren lade et firma, der har specialviden i at undersøge svampeangreb, gennemgå tagkonstruktionen for at få et overblik over omfanget af eventuelle skader.

Nogle af undersøgelserne udføres bedst udefra med lift, og andre kan kun udføres indefra. Et svampeangreb er ofte skjult inde i tagkonstruktionen, og en undersøgelse vil derfor kræve, at eksempelvis lofter og gulve mv. bliver fjernet, så angrebet kan blotlægges.

Tilstandsvurderingen og en fastlæggelse af arbejdets omfang vil danne grundlaget for det første økonomiske overslag for renoveringen af taget.