Log på
Totaløkonomi
 

 

Totaløkonomisk set opnås den bedste løsning, hvis tagets materialer og konstruktioner vælges ud fra en "parallel levetid" - dvs. at de enkelte bygningskomponenter holder omtrent lige længe.

Hvis man fx lægger et undertag med en anslået levetid på ca. 25 år under en tagbeklædning med en anslået levetid på ca. 60 år, vil der være risiko for, at undertaget skal udskiftes flere gange i tagdækningens levetid.

Når undertaget udskiftes, er det nødvendigt at omlægge tagdækningen, og det er både uhensigtsmæssigt og dyrt.

Set ud fra en totaløkonomisk betragtning vil det derfor ofte være billigere at vælge et mere robust undertagsmateriale med en længere levetid - også selvom det formodentlig er dyrere her og nu - fordi den samlede udgift totaløkonomisk set er billigst.

Billigt kan blive dyrt!