Log på
Kvalitetssikring
 

 

​​Modtagekontrol:

- Svarer  materialerne til det forskrevne mht. antal, 
  dimensioner og kvalitet.

- Er der styrkeforringende transportskader
 

Uførelseskontrol:

- Har opretningsplanker en træfugtighed på højest 18 % ved 
  montering

- Er minimum opretningshøjde overholdt, så der er plads til 
  isolering og ventilationsspalte

- Er fastgørelser udført med korrekte afstande

- Er samlinger tætte

- Flugter opretningsplankernes overside med en tolerance på 
  max. +- 3 mm målt over en 2 meter retholt