Log på
Normer og anvisninger
 

 

​​Alment teknisk fælleseje for opretning:

 

- Bygningsreglementet, BR08 - www.ebst.dk

- TOP (Træbranchens Oplysningsråd), TRÆ 51, Taglægter -
  www.traeinfo.dk 

- TEGL 36, Oplægning af tegltage, november 2005 -
  www.muro.dk

- DS 409, Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner -
  www.ds.dk

- DS 410, Norm for last på konstruktioner - www.ds.dk

- DS 413, Norm for trækonstruktioner - www.ds.dk

 

Normer og anvisninger m.m. kan være opdateret/ændret - se de relevante hjemmesider