Log på
Udførelse
 

 

​​Opretning af spær
Inden opretning af spær udføres, skal der foretages en helhedsvurdering af tagkonstruktionen, hvor bl.a. spærafstande kontrolleres.
Det kan være nødvendigt at udføre mellemspær, så det sikres, at der ikke er for stor spærafstand for undertag og taglægter.

Ved opretning af spær skal der anvendes planker, som er mindst 45 mm brede, af hensyn til fastgørelse af afstandslister og lægter.
Plankerne skal på monteringstidspunktet have en træfugtighed på højest 18 %.
Generelt skal fastgørelsesmidlerne være korrosionsbeskyttet til anvendelsesklasse 2, jfr. DS 413.

Den bedste måde at fastgøre opretningsplanker på er med gennemgående bolte, bulldogskive, underlagsskiver og møtrikker (fig. 1).

 

 

 

Fig. 1 – Fastgørelse af opretningsplanke med gennemgående bolt incl. bulldogskiver, underlagsskiver og møtrikker.

Fordelen er, at eksisterende spær og opretningsplanke kan spændes så hårdt sammen, at man opnår en god kraftoverførende samling, selv om opretningsplankerne svinder lidt efter montering.

Der skal altid foretages en beregning af plankedimensioner og fastgørelsesafstande mv. af en konstruktionsingeniør.

Opretningsplanker monteret med søm eller skruer
Opretningsplanker, med bredde på 45 mm, kan alternativt fastgøres til eksisterende spær pr. ca. 300 mm med søm eller skruer i følgende dimensioner:

- Ringede maskinsøm, min. 3,1 x 90 mm.
- Skruer, min. 5,0 x 90 mm.

Se også TOP's Byggeblad nr. 26, ”Lægter på tage”.

Tolerancer
Under normale omstændigheder skal opretningsplankerne monteres, så oversiden af plankerne flugter, med en afvigelse på +– 3 mm målt over en 2 meter retholt, hvilket svarer til den acceptable tolerance for underlag til taglægter.


Opskalkning
I forbindelse med renovering af tage med opskalkning ved tagfoden, er det vigtigt, at tagfladens oprindelige geometri beholdes (fig. 2).

Den eksisterende opskalkning fjernes, og den nye etableres med plankestykker monteret på siden af spærene. Det sker i forlængelse af opretningsplankerne. Opskalkningen kan ske efter samme metode, som er nævnt oven for under 'Opretning af spær'.

Opskalkningens højde/størrelse må på forhånd vurderes visuelt, evt. ved prøveoplægning, da den kan påvirke tagets samlede karakter og udseende.


 

Fig. 2 – Opskalkning ved tagfod