Log på
Opretning
 

 

​​Opretning af spær vil sædvanligvis være en forudsætning for at opnå et plant underlag for tagdækningen. Opretning med planker anvendes desuden ofte for at få ekstra plads til isolering og ventilering af tagkonstruktionen.

Hvis en opretning medfører væsentlige ændringer af tagets til- og afslutninger, må dette afvejes mod kravene til tagfladernes planhed i forbindelse med en evt. prøveoplægning af tagdækning.

I forbindelse med tagrenoveringer på ældre bygninger skal man oprette tagkonstruktionen med stor nænsomhed. Hvis tagværket eksempelvis hænger eller skyder ryg, må man ofte respektere afvigelsen for at sikre, at bygningen bevarer sin autentiske karakter, og for at tagfladen kan tilpasse sig bygningens øvrige skævheder.

 

Opretning af spær med planker på siden