Log på
Normer og anvisninger
 

 

​​Alment teknisk fælleseje for råd-, svamp- og insektangreb:

-

Bygningsreglementet, BR08. www.ebst.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (29) 03 12 28, Trænedbrydende svampe - kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (29) 03 12 19, Trænedbrydende svampe - forekomst i bygninger. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (29) 03 07 24, Svampevækst i trækonstruktioner. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (29) 00 10 16, Efterimprægnering af træ i bygninger. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (29) 99 04 21, Nedbrydning af træ i bygninger. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (29) 96 06 26, Husbukke. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (99) 96 03 21, Reparation af biologiske skader i trækonstruktioner. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (99) 96 03 20, Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (29) 95 12 22, Biller i svampeangrebet træ. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (29) 95 12 21, Nedbrydning af indmuret træ. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (29) 95 09 05, Angreb af almindelig borebille. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (99) 95 04 24, Skadedyrsangreb i bygninger. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (99) 96 03 21, Reparation af biologiske skader i trækonstruktioner. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (99) 96 03 20, Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger. www.byg-erfa.dk

-

Træbranchens Oplysningsråd, TRÆ 40 - Skadet træværk, 2. udgave 2001. www.traeinfo.dk

-

Træbranchens Oplysningsråd, TRÆ 46 - Træbeskyttelse. 1. udgave 2001. www.traeinfo.dk

-

Træbranchens Oplysningsråd, TRÆ 48 - Skadedyr i træ, 1. udgave 2003. www.traeinfo.dk

-

Hussvamp Laboratoriets Forlag, Hussvampe og husbukke.

-

Hussvamp Laboratoriets Forlag, Ægte Hussvamp og svamp i huse, 1995

-

Vedr. varmebehandling, se Teknologisk Instituts hjemmeside: www.teknologisk.dk/byggeri/8300,2

-

DS 409:1998, incl. tillæg Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner. www.ds.dk

-

DS 410:2004, Norm for last på konstruktioner. www.ds.dk

-

DS/EN 413:2004, incl. tillæg, Norm for trækonstruktioner. www.ds.dk

-Orientering fra Miljøstyrelsen, 2004, Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler. www.mst.dk
-

Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter, Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996. www.mst.dk

-

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993, om arbejde med kodenummererede produkter. www.at.dk


Normer og anvisninger m.m. kan være opdateret/ændret - se de relevante hjemmesider.