Log på
Udførelse
 

 

​​Generelt om råd, svamp og insekter
I naturen nedbrydes træ af bakterier, svampe og insekter, som omdanner træmassen til enkle stoffer, der kan indgå i naturens kredsløb. Den nedbrydning er naturligvis uønsket i bygningers træværk.

Årsag
For at undgå den naturlige nedbrydning skal træet være tørt. I trækonstruktioner, hvor træfugtigheden gennem længere tid er højere end 20 %, er der øget risiko for angreb af råd, svamp og insekter.

Dog kan husbukke og borebiller være aktive ved træfugtighed på ned til henholdsvis 10 og 11 %.


Den hyppigste årsag til angreb af svampe og insekter i tagkonstruktioner er utætte tagdækninger og inddækninger, eller at træet er i kontakt med fugtigt murværk.

Typiske steder for råd-, svamp- og insektangreb
Specielt ved tagfod, gavl og brandkam, hvor spær, remme og bjælker kan være i direkte kontakt med murværket, er der øget risiko for angreb af svampe.

Men også steder, hvor træværk ikke er i kontakt med murværk, eksempelvis ved skotrender, bag skorstene og ved ovenlysvinduer, konstateres der ofte råd-, svampe-, og insektangreb. (fig. 1)


Fig. 1 - Typiske steder i tagkonstruktionen, hvor der konstateres  
råd-, svamp- og insektangreb.


Udbedringsmetoder

Rådgivning
Ved udbedring af råd-, svampe- eller insektangreb, skal en sagkyndig tekniker altid tages med på råd.

Teknikeren skal have den nødvendige viden om tagkonstruktioners statik og funktion, skal kunne vurdere skadernes omfang og finde de steder, hvor der er øget risiko for, at fugten trænger ind.

Desuden skal tagkonstruk­tionens styrke vurderes,  for at man kan afgøre, om den skal udskiftes helt eller delvist.

Det er vigtigt, at der udarbejdes et projektmateriale, som beskriver skaden i tagkonstruktionen. Materialet skal indeholde en præcis beskrivelse af, hvordan og hvor meget der skal efterimprægneres, repareres eller udskiftes. Desuden skal projektmaterialet anvise midlertidige understøtninger.

Alt nyt træ bør være trykimprægneret til klasse A eller AB iht. Nordisk Træbeskyttelses Råd (NTR). Nye spær, bjælker og remme skal beskyttes med fugtspærre på de sider, der har kontakt til murværk.

Lette angreb
Ved lette angreb er det ikke altid nødvendigt at reparere eller udskifte træet. En efterimprægnering og forstærkning af det angrebne træ med lasker af trykimprægneret træ kan være tilstrækkeligt. Samtidig skal fugtkilden fjernes - fx reparation af tagdækning.


Kraftige angreb
Ved kraftige angreb vil det ofte være nødvendigt at afkorte spær- eller bjælkeender og erstatte dem med nyt træ.


Udbedring med varmebehandling
Hvis bæreevnen fortsat er god nok, kan Ægte Hussvamp afhjælpes med varmebehandling, uden at de angrebne bygningsdele skal udskiftes.

Læs mere om varmebehandling på Teknologisk Instituts hjemmeside: www.teknologisk.dk/byggeri/8300

Træsamlinger
Nyt og gammelt træ kan samles med lasker (fig. 2) eller samles med bladsamling. (fig. 3)


Fig. 2 - Nyt og gammelt træ samlet med lasker og gennemgående bolte.


Fig. 3 - Nyt og gammelt træ samlet med bladsamling og gennemgående bolte.

Samlingerne fastgøres med gennemgående bolte, bulldogskiver, underlagsskiver og møtrikker.

Bolte, bulldogskiver, underlagsskiver og møtrikker mv., der bruges til fastgørelsen, skal være udført i varmforzinket eller rustfrit stål, i henhold til DS 413.

Alt nyt træværk skal på monteringstidspunktet have en træfugtighed på højst 18 %.

Inden samlingerne udføres, skal en konstruktionsingeniør altid foretage en beregning af trædimensioner, fastgørelsesafstande og boltedimensioner m.m.

 

​​