Log på
Kvalitetssikring
 

 

​​​Ved modtagekontrol bør følgende kontrolleres:

-

Om materialerne svarer til det forskrevne mht. antal, dimensioner og kvalitet.

-

Om der er styrkeforringende transportskader.


Ved udførelseskontrol bør følgende kontrolleres:
-Er spær afstivet samt vindbrædder og fast underlag monteret.
-Er isolering placeret og sikret som specificeret.
-Er der etableret fornøden ventilation under undertaget - 50 mm under faste undertage og 70 mm under banevareundertage.
-Er undertag oplagt som specificeret med korrekt overlæg, profiler mv.
-Er opstramning af undertag tilfredsstillende.
-Er fastholdelse til spær udført som specificeret.
-

Er afstandslister i korrekt tykkelse (mindst 25 mm.), skarpkantede og trykimprægnerede.

-Er gennemføringer og tilslutninger mv. udført korrekt i henhold til detailtegninger og beskrivelser.
-Er inddækninger ved gavle, brandkamme, kviste, skorstene og ovenlys udført korrekt med tilstrækkelig højde mod bygningsdel.
-Er eventuelle skader på undertaget udbedret i henhold til leverandørens forskrifter eller projektmaterialet.