Log på
Normer og anvisninger
 

 

​​Følgende almen teknisk fælleseje for undertag skal følges:

-Bygningsreglementet, BR08. www.ebst.dk

-SBI-anvisning 178, Bygningers fugtisolering. Statens Byggeforskningsinstitut, 1993. www.sbi.dk
-By og Byg Anvisning 201, Blyfri taginddækninger, 2002. www.sbi.dk

-BYG-ERFA blad nr. (27) 05 06 28, Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. www.byg-erfa.dk
-BYG-ERFA blad nr. (27) 05 12 29, Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode. www.byg-erfa.dk
-BYG-ERFA blad nr. (27) 97 11 24, Undertage - Opbygning, materialer og projektering. www.byg-erfa.dk
-BYG-ERFA blad nr. (27) 97 11 25, Undertage - Udførelse og detaljer. www.byg-erfa.dk
-BYG-ERFA blad nr. (27) 99 09 20, Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspærtage, paralleltage/skråtage og hanebåndstage med udnyttet tagetage. www.byg-erfa.dk
-BYG-ERFA blad nr. (27) 01 09 22, Skimmelsvampe på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tagrum. www.byg-erfa.dk
-BYG-ERFA blad nr. (47) 99 04 22, Blafrende undertage af banevarer. www.byg-erfa.dk

-BILLIGT KAN BLIVE DYRT – om lette undertage og åbne tagdækninger, Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, BvB Byggeteknik, temahæfte 2002. www.bvb.dk
-DUKO – Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS. www.duko.dk

-TOP, Byggeblad BB01 – Lægtning af tage, 1. udgave 2005. www.traeinfo.dk
-TOP, Byggeblad BB06 – Søm. www.traeinfo.dk
-TOP, Byggeblad BB07 - Skruer, www.traeinfo.dk
-
TOP, TRÆ 54 Undertage. www.traeinfo.dk


-Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBi), Undertage – sikring mod brandspredning. (Forventes at udkomme efteråret 2006) www.brandteknisk-institut.dk
-Brandteknisk Vejledning nr. 10A, Dansk Brandteknisk Institut, november 1995. www.brandteknisk-institut.dk
-TEGL 36, Oplægning af tegltage, november 2005. www.muro.dk

Der skal gøres opmærksom på, at ovenstående normer og anvisninger m.m. kan være opdateret/ændret, hvorfor dette altid skal kontrolleres på de relevante hjemmesider.