Log på
Normer og anvisninger
 

 

​​​Alment teknisk fælleseje for dampspærrer:

 

-

BYG-ERFA blad nr. (39) 77 10 29, Dampspærrer i klimaskærmen - fugttransport og materialer. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (39) 08 06 30, Dampspærrer - Udførelse og detaljer mod opvarmede rum. www.byg-erfa.dk

-

SBI-anvisning 178, Bygningers fugtisolering. Statens Byggeforskningsinstitut, 1993. www.sbi.dk

 


Normer og anvisninger m.m. kan være opdateret/ændret - se de relevante hjemmesider.