Log på
Udførelse
 

 

​​Placering i konstruktion

Dampspærren skal principielt placeres på den varme – indvendige – side af isoleringen. Den sikreste placering af den sårbare dampspærre er imidlertid et stykke inde i isoleringen, hvor den er bedre beskyttet mod perforering.

For at undgå kondensdannelse i isoleringslaget er det vigtigt, at dampspærren maksimalt anbringes 1/3 inde i isoleringslaget regnet fra den varme side. (fig. 1)
På den måde kan el-installationer mv. monteres uden større risiko for at dampspærren bliver ødelagt.

 

 

Fig. 1 - Dampspærre placeres maksimalt 1/3 inde i isoleringslaget regnet fra den varme side.


Montering, samlinger og tætninger

Slut med klemte samlinger
Erfaringer fra Blower Door-tests har den seneste tid vist, at dampspærrer med klemte samlinger, dvs. samlinger der ikke er fuget eller forsynet med fugebånd, ikke lever op til kravene til bygningers tæthed ifm. energirammen for nybyggeri.

Montering
På træ og andet sømfast materiale opsættes dampspærren med hæfteklammer eller eventuelt papsøm.
På stålskelet opsættes dampspærren med dobbeltklæbende tape, evt. kan den klæbes med lim efter leverandørens anvisninger.
Ved samlinger, tilslutninger og gennemføringer bør der altid etableres et stabilt underlag for dampspærren, så den kan udføres tæt. Underlaget skal være fast og plant, så materialerne slutter tæt sammen.
Dampspærren bør opsættes på et sent tidspunkt, fx umiddelbart før færdigisolering og opsætning af loftsplader eller forskalling. På den måde begrænses risikoen for skader mest muligt.
Dampspærren skal dog altid opsættes, før opvarmning påbegyndes, da byggefugt ellers kan trænge ud i konstruktionerne.

Samlinger
Som hovedregel skal alle samlinger udføres som klæbede løsninger, så der opnås en god lufttæthed. Klæbede løsninger benyttes her som fællesbetegnelse for løsninger, der er udført med tape eller fugebånd. Samlinger skal udføres over et modhold, fx et bræt eller pladestykke, og de skal have et overlæg på mindst 100 mm. (fig. 2 & 3)
Samlinger udført med fugebånd eller tape skal trykkes efter monteringen, fx med nylonrulle eller en plastspartel.

 


Fig. 2 - Samling af dampspærre udført med tape.

 


Fig. 3 - Samling af dampspærre udført med fugebånd.

 

Samling mellem eksisterende og ny dampspærre
Ved renoveringsarbejder skal samling mellem eksisterende og ny konstruktion eller dampspærre udføres lufttæt.

Pudsede overflader
Pudsede lofter og vægge er tidligere blevet betragtet som lufttætte, hvis de er intakte.

De pudsede overflader bliver imidlertid let beskadiget under ombygning, når der hamres og regeres, og derfor bør der monteres en ny dampspærre for at sikre lufttætheden.

En ny dampspærre vil som regel være billigere og lettere at montere i forbindelse med selve renoveringen end bagefter, når man har konstateret, at der trænger fugt op i tagkonstruktionen.

Tilslutninger (fig. 4 & 5)
Ved tilslutning til andre materialer skal der anvendes fugede eller klæbede samlinger. Der skal være fast underlag for fugning eller klæbning, fx et bræt eller et stykke plade.
Fugning eller klæbning skal udføres med egnet fugemasse, fugebånd eller tape, der skal være forenelig med den anvendte dampspærre.


Fig. 4 – Tætning udføres med fugemasse mellem dampspærre og væg. Indvendig beklædning udeladt.

 


Fig. 5 – Dampspærre og fugebånd klemmes mod væg med skyggeliste.


Gennemføringer

Ved gennemføringer skal der altid etableres modhold bag dampspærren, fx  i form af en plade. Modholdet skal være tilstrækkeligt stift til fastgørelse af det, der føres gennem dampspærren, fx en ventilationskanal. På den måde kan materialerne fastholdes i forhold til hinanden, og der opnås bedre mulighed for en god og holdbar samling.
Dampspærrens tilslutning til gennemføringen skal være så tæt som mulig og skal fastholdes med tape eller fugebånd. Der fuges mellem dampspærre og gennemføring med en egnet fugemasse.
Alternativt kan gennemføringer af ventilationskanaler og lign. udføres med krave mellem dampspærre og kanal som angivet på fig. 6 og 7.

 


Fig. 6 – Eksempel på ventilationskanal ført gennem loft. Stålkrave monteres til underlag, og der fuges mellem krave og dampspærre og mellem krave og kanal.

 


Fig. 7 - Lodret snit i en tagkonstruktion med en ventilationskanal. Udført som vist på fig. 6.


Udbedring

Beskadiges dampspærren, inden der opsættes beklædning, skal den repareres.

Reparation af huller med diameter op til 50 mm og rifter op til 150 mm kan foretages med diffusionstæt tape (følg leverandørens anbefalinger vedrørende tape).


Ved større skader kan reparation foretages med et nyt stykke dampspærre, som monteres over det beskadigede sted med et overlæg på mindst 100 mm i alle retninger.                             Den nye dampspærre skal fastholdes på et fast underlag på mindst to modstående sider, og samlingen mellem skadet og ny dampspærre skal tapes.


Materialer

Det er vigtigt at materialer til dampspærre, tape og fugebånd m.m. vælges med stor omhu.
For valg af dampspærre, se BYG-ERFA blad nr. (39) 07 10 29, ”Dampspærrer i klimaskærmen - Fugttransport og materialer