Log på
Kvalitetssikring
 

 

​​Modtagekontrol:

-

Svarer materialerne til det forskrevne mht. antal, dimensioner og kvalitet

-

Er der transportskader i form af revner eller huller mv.

 


Udførelseskontrol:

-

Er papinddækning fastgjort til murværket. (mekanisk og klæbet)

-

Er zinkindskud mekanisk fastgjort til murværket, iht. projektmaterialet

-

Er fugernes udkradsningsdybde for løskanter 25 mm

-

Er inddækningshøjde på mur for asfaltpapinddækning udført min. 100 mm over tagbeklædningen

-

Er løskanter udført med overlæg iht. projektmaterialet

-

Er overlæg udført korrekt, så vandet altid løber væk fra konstruktionen

-

Slutter zinkindskud tæt til tagbeklædningen

-

Slutter zinkløskanter tæt til zinkindskuddet