Log på
Normer og anvisninger
 

 

​​Alment teknisk fælleseje for inddækninger:

 

-

BYG-ERFA blad nr. (37) 06 04 06, Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly. www.byg-erfa.dk

-

BYG-ERFA blad nr. (37) 98 12 04, Metalinddækninger mellem tag og murværk. www.byg-erfa.dk

-

By og Byg Anvisning 201, Blyfri tagdækninger, 2002. www.sbi.dk

-

TEGL 36, Oplægning af tegltage, november 2005. www.muro.dk

-

Dansk VVS, Tag- og Facadesektionens håndbog 2003, Inspiration til et ægte materialevalg. www.tekniq.dk

-

Bygningsreglementet, BR08. www.ebst.dk

-

Information om bygningsbevaring. Blad om ”Inddækninger i tegltage”, udgivet af Kulturarvstyrelsen, tidl. Skov- og Naturstyrelsen. Opdateret år 2001. www.sns.dk/byer-byg/infoblade-bygbevar

-

SBI anvisning nr. 178, Bygningers fugtisolering www.sbi.dk

-

DS/EN 1179:2003, Zink og zinklegeringer – primærzink. www.ds.dk

-

DS/EN 988:1996, Zink og zinklegeringer. Specifikationer for valsede flade produkter til bygningsformål. www.ds.dk

-

BPS Publikation 103 "Renovering af etageejendomme - tage" 1992

-

Blybekendtgørelsen. www.miljøministeriet.dk

-

Byggebogen, Nyt nordisk forlag, 1948

 

Ovenstående normer og anvisninger m.m. kan være opdateret/ændret - se de relevante hjemmesider.