Log på
Udførelse
 

 

​​Inddækninger med aftrappede løskanter ved skrå sammenskæringer

Erfaringerne viser, at inddækninger med aftrappede løskanter ved skrå sammenskæringer mellem tag og mur har færre utætheder og kræver mindre vedligeholdelse end inddækninger med lige løskanter, der opsættes i en udfræset murrille parallelt med tagfladen.

Inddækning med aftrappede løskanter er her beskrevet udført i tre arbejdsgange.

 

 1. Asfaltpapinddækning

Som overgang mellem undertag og murværk monteres asfaltpapinddækning.

Inddækningen både klæbes og fastgøres mekanisk på murværk (sømmes i fuger) og klemmes under første afstandsliste mod undertag.

Inddækningshøjden skal være min. 100 mm over tagsten. (fig. 1)

 

Fig. 1 - Asfaltpapinddækning mellem undertag og murværk

 

2. Indskud - formet efter tagmateriale

Når taglægter og tagsten er monteret, udføres indskud af fx 0,6 mm blød plan zinkplade på hver enkelt tagsten.

Indskuddet fastgøres med 2 stk. varmgalvaniserede søm i fuger.

Indskuddet formes efter tagstenene og udføres med overlæg op under den ovenliggende tagsten. (fig. 2)

 

3. Aftrappede zinkløskanter monteres i vandrette fuger

Aftrappede zinkløskanter af 0,7 mm zinkplade fastgøres i udkradsede vandrette fuger med murhager i varmforzinket stål.

Løskanterne udføres med mindst 50 mm overlæg op under ovenliggende aftrappet løskant.

Fuger mellem murværk og løskanter tætnes med mørtel eller fugemasse. (fig. 2)

 

Fig. 2 - Zinkindskud og aftrappede løskanter

 

 Inddækninger ved vandrette sammenskæringer

Udføres som ved skrå sammenskæringer, dog med vinge af en kombineret plan og plisseret "blød" plade af fx zink, og lige løskant uden aftrapning. (fig. 3)

Zinkvingen samles i længderetningen med 100 mm overlæg, uden lodninger, og fastgøres med varmgalvaniserede søm i fuger pr. ca. 500 mm.

Løskanter monteres som 1000 mm lange stykker med 50 mm overlæg i samlingerne, uden lodninger, og fastgøres med varmforzinkede murhager i stål pr. ca. 500 mm.

Det er vigtigt, at vinger og løskanter monteres uden lodninger i samlingerne, så mateiralet kan optage de temperaturbevægelser, der opstår uden at bule ud, med fare for at vinge og løskanter løsner sig fra murværket.

 

Fig. 3 - Inddækning ved vandret sammenskæring