Log på
Inddækninger
 

 

​​​​Hvor skrå tagflader møder lodrette begrænsninger, fx murværk, er der normalt dækket med metalinddækninger, som består af indskud og løskanter. 

Inddækningen skal sikre, at regnvand og sne ikke trænger ind i tagkonstruktionen og i de underliggende rum. 

Til tegltage og andre bølgede tagdækninger blev der tidligere traditionelt anvendt blyplade, men fra 1. november 2009 er der - af miljømæssige årsager - totalt forbud mod at anvende bly i byggeri, med mindre der er tale om bevaringsværdige bygninger og kirker af kulturhistorisk betydning.

Til indskud ved skiferdækninger, og til løskanter ved både skifer- og tegldækninger, bruger man normalt zinkplade.  

 


Foto - Traditionelt udført inddækning ved skifertag


ALTERNATIVER TIL BLYINDDÆKNINGER

Inddækninger af bly var byggeteknisk fordelagtige på grund af materialets formbarhed og holdbarhed over for korrosion.

Der er i de senere år kommet forskellige alternative produkter til inddækninger på markedet - fx

  • "bløde" patinerede zinkplader, som kan fås som helt plane plader og som plader der har både en plan og en plisseret del, som kan bruges, hvor tilpasning af inddækningen til tagbeklædningens bølgeform kræver forøgelse i bredden
  • aluminiumsstrækmetalgitter støbt ind i en oliebaseret gummi

Samlinger skal udføres, så de kan optage materialernes temperaturbevægelse, uden at der opstår utætheder.