Log på
Nedrivning
 

 

​​Den oprindelige spærkonstruktion bevares. 

Når eksisterende tagbeklædning, lægter og undertag mv. rives ned, skal arbejdet planlægges og udføres omhyggeligt.

De miljømæssige og sikkerhedsmæssige bestemmelser skal overholdes, så tagkonstruktionens stabilitet bevares både under og efter byggeriet.

 Tagkonstruktionen er fritlagt, til den bærende hovedkonstruktion.