Log på
Kvalitetssikring
 

 

​​Teglsten
For kvalitetssikring vedr. tagsten i tegl, henvises generelt til TEGL 36, "Oplægning af tegltage", august 1999 - særskilt afsnit om kvalitetssikring. www.muro.dk

Skifersten
Ved modtagekontrol bør følgende kontrolleres:

-

Om materialerne svarer til det forskrevne mht. antal, dimensioner, kvalitet og farve.

-Om der er transportskader.

Ved udførelseskontrol bør følgende kontrolleres:

 

-Inden arbejdet påbegyndes skal den udførende sikre sig, at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede, herunder at tagfladen er tilstrækkeligt oprettet for opnåelse af en plan og jævn tagflade.
Tolerance: +- 3 mm målt over en 2 meter retholt.
-Sortering og kontrol af de enkelte skifre før og under oplægning.
-En repræsentativ prøveoplægning på 10-15 m2 skal udføres til godkendelse på stedet.
-At skiferrækkerne (hver 3.) mærkes op på taglægterne inden oplægning.
-At skiferstenene fastgøres med 2 stk. søm pr. skiferplade.
-At logning af naturskiferplader sker fra bagsiden, så søm kan forsænkes.
-At sømhuller placeres 30 - 40 mm fra kanten på naturskiferplader, og 15 mm fra kanten på eternitskifer eller iht. leverandørens anvisninger.