Log på
Normer og anvisninger
 

 

​​Følgende almen teknisk fælleseje for tagbeklædning skal følges:

-Bygningsreglementet, BR08. www.ebst.dk

-BYG-ERFA blad (47) 97 11 27, Stormskader på tagdækninger.
www.byg-erfa.dk


Teglsten
-TEGL 36, Oplægning af tegltage, november 2005. www.muro.dk
-BYG-ERFA blad (27) 05 06 28, Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. www.byg-erfa.dk
-Information om bygningsbevaring. Blad om ”Tegltage med vingetagsten”, udgivet af Kulturarvsstyrelsen, tidl. Skov- og Naturstyrelsen. Udgivet år 2000. www.sns.dk/byer-byg/infoblade-bygbevar


Skifersten
-Dansk VVS, Tag- og Facadesektionens håndbog 2003, Inspiration til et ægte materialevalg. www.tekniq.dk
-BYG-ERFA blad (27) 05 12 08, Oplægning af naturskifer. www.byg-erfa.dk
-BYG-ERFA blad (47) 93 02 17, Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader. www.byg-erfa.dk
-NATURSKIFER - Byfornyelsen i Københavns Kommune. Forskrifter for materialer, udførelse og kvalitetssikring.
Udgivet af Plandirektoratet - Boligstøttekontoret. September 1999.
-Information om bygningsbevaring. Blad om ”Skifertage”, udgivet af Kulturarvsstyrelsen, tidl. Skov- og Naturstyrelsen. Udgivet år 2000.
www.sns.dk/byer-byg/infoblade-bygbevar
-Byggebogen, Naturskifertag, Nyt nordisk forlag, 1948.


Der skal gøres opmærksom på, at ovenstående normer og anvisninger m.m. kan være opdateret/ændret, hvorfor dette altid skal kontrolleres på de relevante hjemmesider.