Log på
Tagbeklædning
 

 

​​Centralt i al tagrenovering er naturligvis selve tagbeklædningen, som spiller en afgørende rolle for bygningens modstandsdygtighed over for vejret - og dermed for den samlede levetid.

Der må derfor, foruden de hensyn, som vedrører bygningens udseende - og de krav, der må være stillet til tagmaterialer og hældninger i lokalplaner mv. - udvises stor byggeteknisk omhu, når det gælder tagbeklædningen.