Log på
Normer og anvisninger
 

 

​​Følgende almen teknisk fælleseje for taglægter skal følges:

-TEGL 36, Oplægning af tegltage, november 2005. www.muro.dk
-TOP (Træbranchens Oplysningsråd) TRÆ 51 og Tillæg 1 - Taglægter. www.traeinfo.dk
-TOP, Byggeblad 01 - Lægtning af tage, 1. udgave 2005. www.traeinfo.dk

-DS 409:1998, incl. tillæg Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner. www.ds.dk
-DS 410:2004, Norm for last på konstruktioner. www.ds.dk
-DS/EN 413:2004, incl. tillæg, Norm for trækonstruktioner. www.ds.dk
-DS/EN 483:1999, incl. tillæg, Visuel styrkesortering af konstruktionstræ. www.ds.dk

Der skal gøres opmærksom på, at ovenstående normer og anvisninger m.m. kan være opdateret/ændret, hvorfor dette altid skal kontrolleres på de relevante hjemmesider.