Log på
Taglægter
 

 

​​​Skal taget være sikkert at arbejde på, kræver det, at lægtningen er udført korrekt. Det er også en forudsætning for, at taget bliver tæt, holdbart og opnår det forventede udseende. Taglægterne skal fastgøres korrekt, da de er med til at stabilisere tagkonstruktionen.

Er taglægterne ikke monteret korrekt, er der risiko for at hele taget kan løsne sig i stormvejr.

NB: Med virkning fra den 1. januar 2006, skal taglægter til alle typer tagkonstruktioner, såvel uden undertag som med undertag, opfylde kravene i den nye brancheaftale for T1-taglægter. Det betyder at den fremtidige T1-lægtedimension, ved spærafstande op til 1 meter, er min. 38 x 73 mm.

Denne ændring er sket med henblik på at skærpe sikkerheden i forbindelse med færdsel på tage i byggeperioden og for at fastholde lægtekvaliteten.


T1-taglægter i dimensionen 38 x 56 mm kan fortsat anvendes ved spærafstande op til 75 cm.


T1-mærket taglægte