Log på
Normer og anvisninger
 

 

​​​​​Følgende almen teknisk fælleseje for ventilering og isolering skal følges:

-Bygningsreglementet, BR08. www.ebst.dk

-BYG-ERFA blad nr. (27) 05 06 28, Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. www.byg-erfa.dk
-BYG-ERFA blad nr. (27) 05 12 29, Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode. www.byg-erfa.dk
-BYG-ERFA blad nr. (27) 97 11 24, Undertage - Opbygning, materialer og projektering. www.byg-erfa.dk
-BYG-ERFA blad nr. (27) 97 11 25, Undertage - Udførelse og detaljer. www.byg-erfa.dk
-BYG-ERFA blad nr. (27) 01 09 22, Skimmelsvampe på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tagrum. www.byg-erfa.dk
-BYG-ERFA blad nr. (39) 07 10 29, Dampspærrer i klimaskærmen - Fugttransport og materialer. www.byg-erfa.dk
-BYG-ERFA blad nr. (39) 08 06 30, Dampspærrer - Udførelse og detaljer mod opvarmede rum. www.byg-erfa.dk
-BYG-ERFA blad nr. (47) 01 12 21, Misfarvning og skimmelsvamp. www.byg-erfa.dk

-TEGL 36, Oplægning af tegltage, november 2005. www.muro.dk

-SBI-anvisning 178, Bygningers fugtisolering. www.sbi.dk
-SBI-anvisning 213, Bygningers energibehov, 2005. www.sbi.dk

-U-værdi 2003, udgivet af VarmeIsoleringsForeningen. (VIF) www.vif-isolering.dk

-Se desuden isoleringsproducenternes hjemmesider:
www.isover.dk
www.rockwool.dk


Der skal gøres opmærksom på, at ovenstående normer og anvisninger m.m. kan være opdateret/ændret, hvorfor dette altid skal kontrolleres på de relevante hjemmesider.