Log på
Udførelse
 

 

​​​Afsnittet omhandler følgende områder vedr. ventilering og isolering, der erfaringsmæssigt har vist sig problematiske:

- Ventilering af tagkonstruktion
- Sikring af ventilationsåbninger

Mht. generel udførelse af isoleringsarbejde og energimæssige krav til isoleringstykkelser mv., henvises til NORMER OG ANVISNINGER M.M. her på siden.


Ventilering af tagkonstruktion

Når man anvender diffusionstætte undertage, skal der etableres et ventileret hulrum mellem undertaget og isoleringsmaterialet.

Det ventilerede hulrum skal udføres med en gennemsnitlig højde på mindst 50 mm. Undertage af banevarer vil erfaringsmæssigt hænge lidt mellem spærene, de skal derfor projekteres med mindst 70 mm's højde af hulrummet. (fig. 1)


Fig. 1 - Det ventilerede hulrum skal projekteres med mindst 70 mm`s højde for banevareundertag.

Ventilationsåbningernes areal skal, i henhold til SBI-anvisning nr. 178 xBygningers Fugtisoleringx, mindst være 1/500 af det bebyggede areal og fordeles jævnt over den ventilerede flade. (fig. 2)


Fig. 2 - Fordeling af ventilationsåbninger for bygninger med tagflader op til 12 meter.

Hvis tagfladens længde fra tagfod til kip er mere end 12 meter, skal ventilationsåbningernes areal dog altid fastlægges ud fra en fugtteknisk vurdering.

Ventilationsåbningen ved tagfod og kip i hele tagets udstrækning bør af praktiske årsager ikke være mindre end 10 mm i højden.
Monteres insektnet i ventilationsåbningen, skal der mindst regnes med 30 mm ventilationsspalte. (fig. 3)


Fig. 3 - Tagfod med insektnet i ventilationsåbning.

Ventilationsåbningerne skal placeres, så der ikke forekommer uventilerede områder. Hvor ventilationsåbningen afbrydes af f.eks. skotrende, ovenlys eller kvist, er det muligt at etablere den nødvendige ventilation ved hjælp af ventilationsstudse, der indbygges i undertaget mellem hvert spærfag. (fig. 4)


Fig. 4 - Ventilationsstuds i undertag under ovenlys.


Sikring af ventilationsåbninger

Der bør i forbindelse med projekteringen tages højde for, at mineralulden kan udvide sig efter monteringen. Det skal sikres, at det ventilerede hulrum mellem isolering og undertag ikke bliver for lille.

I henhold til standarden DS/EN 13162, må CE-mærkede mineraluldsprodukter i klasse T2 og T3 have følgende tolerancer:


Tabel - Tolerancer for CE-mærkede mineraluldsprodukter iht. DS/EN 13162.

Mineraluld i rullemåtter har tolerancen T2, og kan derfor være op til 15 % eller 15 mm tykkere uanset tykkelse, mens mineraluldsplader har tolerance T3, og derfor må være op til 10 % eller 10 mm tykkere uanset tykkelse. Udvidelsen gælder for hvert lag mineraluld.

Alternativt kan der tages højde for mineraluldens evt. udvidelse ved, at oversiden af isoleringen fastholdes med 1,0-1,5 mm galvaniseret jerntråd eller tilsvarende, der fastgøres til spærene pr. 300 mm. (fig. 5)


Fig. 5 - Mineraluldens overside fastholdt med galvaniseret jerntråd pr. 300 mm.

Følgende steder i tagkonstruktionen bør der monteres en vindplade, som isoleringen kan afsluttes sikkert imod, så ventilationsåbningerne sikres, og så det sikres at det ikke kan "blæse" ind i isoleringslaget:

 

-Tagfod
-Ved overgang mellem vandret isoleret hanebåndsloft og isoleret skrå tagflade
-Ved overgang mellem nedre og øvre tag på mansard- og københavnertage (fig. 6)

Generelt skal der fuges mellem vindplade og tilstødende konstruktioner, så der opnås en lufttæt samling.

 


Fig. 6 - Vindplade monteret til sikring af ventilationsarealet ved tagovergang på københavnertag.

 

 Indholdsredigering