Log på
Ventilering og isolering
 

 

​​​Fugtskader i tagkonstruktioner opstår ofte, fordi varm fugtig rumluft i kolde perioder trænger ud i de yderste dele af tagkonstruktionen og kondenserer.
Korrekt udført ventilation med udeluft - mellem isolering og undertag – har vist sig at være et effektivt middel til at undgå fugtskader i isolerede tagkonstruktioner, under forudsætning af at der i loftet findes en tæt dampspærre.

Manglende ventilation af tagkonstruktionen vil ofte resultere i skader, der viser sig som angreb af skimmelsvampe eller som trænedbrydende svampe.

Vedr. nye krav til isoleringstykkelser, se afsnittet ”Nye energikrav” i venstre kolonne.

BvB anbefaler ventilerede tagkonstruktioner med diffusionstæt undertag i forbindelse med renovering. Det efterfølgende afsnit handler derfor ikke om diffusionsåbne undertage.

 

​​ ​​
​​​​ ​​​