Log på
Tegninger
 

 

I 2018 er de oprindelige Gode Tage tegninger fra 2006 blevet gennemgået, opdateret og videreudviklet med input fra forskellige fagspecialister i det danske byggeri.

Ligesom de gamle tegninger omfatter tegningsmaterialet 3 typer tagkonstruktioner: saddeltag, mansardtag og københavnertag med en tagbelægning af enten vingetagsten eller naturskifer.

Tagopbygningen er vist med fast undertag og banevare samt kold og varm skunk.

Download tegningssæt i DWG

Download tegningssæt i PDF

Ved download og udprint af Gode Tage tegninger anbefaler vi, at du printer DWG tegninger ud i 'monochrome' som printindstilling.

 

OBS

BvB's tegninger er udarbejdet i overensstemmelse med det almene tekniske fælleseje og viser nogle generelle principper for, hvordan man udfører et godt tag byggeteknisk korrekt.

Den projekterende skal være opmærksom på, at tegningerne i sagens natur skal tilpasses de faktiske forhold i den konkrete byggesag.

 

Et levende produkt

Det er vores intention, at tegningerne skal være dynamiske. Det vil sige, at vi løbende vil opdatere og videreudvikle tegningerne, når vi finder det nødvendigt.

Hvis du mener, at der er behov for præciseringer, er du velkommen til at kontakte os på bvb@bvb.dk.