Log på
Hjem
 

 

Energikrav

Der er et generelt ønske om at nedsætte energiforbruget i den samlede bygningsmasse.

Bygningsreglementet - BR10 - kapitel 7, indeholder bestemmelser om at bygninger skal opføres så unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning undgås samtidig med, at der opnås tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold.

Tilsvarende gælder ved ombygning og andre væsentlige forandringer af bygninger, der er omfattet af kapitel 7.4. ombygning og andre forandringer i bygningen og udskiftning af kedler m.v. 

Bemærk at projekt Gode TAGE har taget udgangspunkt i BR08 kapitel 7, og ikke i BR10 kapitel 7. Vær derfor opmærksom på denne forskel.

 

Undertage - sikring mod brandspredning

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - DBI - har udarbejdet DBI vejledning 36 om sikring mod brandspredning via undertage.

Se under "Undertage sikring mod brand" i menuen til venstre