Log på
Kontakt
 

 

BvB
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Telefon 82 32 24 00
Telefax 82 32 24 01


Mail bvb@bvb.dk

 

Ansvar

Al information, herunder tekst, tegninger og andre elementer,
samt hvad der måtte kunne beskrives som rådgivning i denne
publikation, stilles til rådighed uden ansvar af nogen art for Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse og Fogh & Følner Arikitektfirma A/S.

Der er tale om vejledende materiale, der skal tilpasses den konkrete ejendom og de til enhver tid gældende regler og bestemmelser for byggeri.

Brug en byggeteknisk rådgiver.