Log på
Om BvB og GI
 

 

BvB
En forsikring mod byggeskader for ejendomme, der har fået støtte til byfornyelse efter den 1. juli 1990.

BvB's opgaver er:

  • at gennemføre 1- og 5-års eftersyn
  • at yde økonomisk støtte til udbedring af byggeskader, og
  • at formidle byggetekniske erfaringer til byggeriets parter, så svigt og skader undgås
  • at deltage i andre aktiviteter, der kan fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet.

BvB er ikke en del af selve byggeprocessen, men er en uvildig instans, der bl.a. ved at yde teknisk og økonomisk støtte er med til at sikre den offentlige investering i byfornyelse.

Formidlingsprojektet GODE TAGE
er initieret af BvB, da fondens eftersyn har vist, taget er den bygningsdel, der har flest byggetekniske svigt og skader. Se mere på www.bvb.dk

 

GI- Grundejernes Investeringfond

Boliger og bygninger tjener først og fremmest det praktiske formål at give os tag over hovedet, men de rummer også en væsentlig økonomisk, arkitektonisk og miljømæssig værdi.

I Grundejernes Investeringsfond arbejder vi for, at de private udlejningsejendomme løbende vedligeholdes og udvikles til at blive bedre og sundere. Opsparingen på GI-kontoen og de fordelagtige lån er med til at give et godt økonomisk fundament for den enkelte udlejer, som skal vedligeholde og forbedre bygningerne.

Som fond er det en vigtig opgave for GI at støtte nytænkende projekter, som udvikler og bidrager til bedre renovering af de eksisterende bygninger og boliger. Vi samarbejder derfor med branchen for at skabe ny viden, og vejleder de private udlejere, så de er bedre rustet til at renovere og forbedre deres bygninger. På den måde er vi med til at sikre bygningernes værdi og skabe bedre livsvilkår og muligheder - både for de mennesker, som bor der, for ejerne og for samfundet.

Det er vores fælles ansvar at passe på og udvikle vores boliger og de bygninger, som vi er omgivet af. Hos GI tror vi nemlig på, at bedre boliger skaber bedre liv.

Se mere på www.gi.dk