Log på
Spørgsmål og svar
 

 

Her er nogle af de typiske spørgsmål, som vi modtager. Hvis du ikke finder svar på netop dit spørgsmål, så send en mail til   bvb@bvb.dk og vi vil svare dig snarest muligt.

Tagdækning med falstagsten

Hvordan får man ventileret tagkonstruktionen i Gode Tage, når rygningen er lagt i mørtel?
Man kan ikke se ventiler eller lignende på tegningen, jeg ville gerne kopiere den, men tvivler på, at det er korrekt, mit tag har falstagsten. 
 

I projekt Gode Tage er der udført tegninger for tag med vingetegl og skifer, - vingetegl er tilstrækkelig åbne, til at ventilation kan ske via tagdækningen.

Når du bruger falstagsten, opnår du en mere tæt tagdækning. Ifølge Tegl 36, november 2005, side 34, skal rygning på tag med falstagsten altid være udført mørtelfri, som det er vist på side 21.  

Bemærk i øvrigt, at når der er ventilationsstudse i undertaget, skal der monteres tudtagsten i falstagdækningen i umiddelbar nærhed af ventilationsstudsene (side 13 i Tegl 36, november 2005).

 

Underlag ved tung banevare

Tegningsmaterialet for 'kvist bund' er ens for tung banevare og fast undertag, det kan næppe være rigtigt, selv om tegningsnumrene er forskellige er detaljerne ens?

Og detalje i Gode Tage for banevareundertag ved tagfod viser fast undertag, er den ikke forkert?

Nej, der skal være fast underlag for banevarer ved alle tilstødende bygningsdele, som brandkamme, skorstene, kviste osv. og ved tagfod, - mellem tagfod og kvist ender det derfor med et gennemgående underlag.

Se også www.duko.dk der definerer, hvor stor en del af taget, der skal have fast underlag, når der er valgt undertag af banevare.

 

Forhåndsudtalelse
Kan man få jer til at se på fx et projekt og komme med en vurdering/kritik af materialevalg og løsninger?  

Nej, vi kan desværre ikke yde denne hjælp, vi giver ikke forhåndsudtalelser.

 

Taghældning

Kan tegninger i Gode Tage kun bruges til den viste taghældning?  

Nej, tegningerne kan tilpasses og bruges til alle hældninger, som tagdækningen kan lægges under, jf. producentens anvisninger.

 

Knæk ved tagfod

På tegningerne med vingetegl i Gode Tage er der vist et knæk, opskalkning, ved tagfoden, er det et 'must', for det er der ikke på mit hus, kan løsningerne så ikke bruges? 

Jo, tegningerne kan tilpasses og bruges til tagflader uden knæk, ligesom skifertaget er tegnet.

Løsningen med opskalkning, et knæk på tegltaget, er typisk, og den kan være vanskelig, derfor har vi valgt at vise den.

 

Oversigt over alle tegninger på GodeTage

Der er rigtig mange tegninger på www.godetage.dk, men jeg har lidt svært ved at få et overblik, og jeg synes, at det er lidt besværligt at lukke op for den ene efter den anden for at finde en, der er egnet.

Findes der en tegningsliste, en samlet oversigt over alle detaljerne, hvor jeg kan se hvilke detaljer, jeg kan finde? 

Nej, der er ikke en egentlig tilgængelig tegningsliste, men på vores reviderede hjemmeside, er det blevet meget enkelt at finde den rigtige tegning.

Vælg ”Detaljer i taget” – enten i oversigten til venstre, eller ved at trykke på ikonet i midterfeltet. Her kan du vælge den aktuelle detalje, og derefter kommer detaljen frem – suppleret med lidt vejledende tekst.

Du kan også gå direkte til Tegninger i AutoCad og pdf

 

Brug af tegningerne på GodeTage
Tak, for rigtig mange gode tegninger, det er et godt værktøj på www.godetage.dk, men kan jeg kopiere tegningerne, så det er muligt at tegne videre på dem? - Hvordan gør jeg det?

Alle detaljer findes i en pdf-fil og i en DWG-fil til AutoCad, som du kan downloade. På den sidste kan du direkte tegne videre, og tilpasse tegningen til den aktuelle sag.